Chính sách bảo hành

Sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Mudena cung cấp được thông qua kiểm soát chi tiết đảm bảo về chất lượng, mẫu mã và số lượng mới được xuất hàng. Do vậy, sản phẩm luôn cam kết đúng đủ về chất lượng và số lượng từng đơn hàng.

Tất cả các chủng loại hàng hóa do Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Mudena cung cấp đều được bảo hành trong thời gian là 06 tháng kể từ ngày giao hàng. Sản phẩm chỉ được bảo hành trong điều kiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.