Chính sách bảo mật

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website như: Họ và Tên, địa chỉ,địa chỉ email, số điện thoại. Thông tin này được yêu cầu để hoàn tất việc gửi email cần tư vấn online của Khách hàng đến Công ty chúng tôi.

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website mudena.com.vn được ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi quý khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người tiêu dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Thông tin của khách hàng chỉ được chia sẻ với bên thứ ba khi có sự chấp thuận của quý khách hàng.

Thông tin của quý khách hàng sẽ được cung cấp cho cơ quan có chức năng thẩm quyền về kinh tế, điều tra và được thông báo trước với quý khách hàng.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng: Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến Email: mudenavn@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số: 0918.766.558-024.3201.3186 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.