TẤM GỖ NHỰA MUDENA VÂN GỖ

Ván gỗ nhựa WPC 2 bề mặt phủ film PVC MK006

Mã: MK016

Tấm gỗ nhựa vân gỗ Mudena MK006

Độ dày: 5mm-20mm;

Màu tấm cốt: Màu gỗ;

Kích thước: 1220*2440 mm

Tỷ trọng: 0.55-0.6 g/cm3

Ghi chú: Dung sai kt, dài, rộng +/- 2mm, dày +/- 0,2mm, trọng lượng tấm +/- 2%

Giá: Liên hệ

Tấm gỗ nhựa vân gỗ Mudena MK006

Độ dày: 17mm;

Màu tấm cốt: Màu vàng gỗ;

Kích thước: 1220*2440 mm

Tỷ trọng: 0.6-0.65 g/cm3

Ghi chú: Dung sai kt, dài, rộng +/- 2mm, dày +/- 0,2mm, trọng lượng tấm +/- 2%